Firmy Limited

Jednym z możliwych sposobów prowadzenia działalności jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Limited. Podstawową jej cechą jest odrębność prawna zarządu (dyrektorów) od udziałowców (akcjonariuszy). Uzyskana w ten sposób ochrona jest kluczowym elementem Firmy Ltd. W razie problemów finansowych Firmy, jej członkowie/udziałowcy są jedynie zoobowiązani finansowo do kwoty kapitału który wnieśli do firmy oraz ewentualnych pożyczek udzielonych własej Firmie. Jakkolwiek, jeżeli okaże się że zarząd Firmy specjalnie doprowadził ją do bankructwa, tracąc kapitał wierzycieli, wówczas odpowiedzialność dyrekcji jest nieograniczona.

Większość znaczących się przedsiębiorstw działa właśnie jako firmy Ltd.

firmy ltd

Rejestracja

Firmę limited można  otworzyć w ciągu 24h  poprzez wpisanie do rejestru  spółek prowadzonego przez Companies House. Firma nie posiada ograniczeń kapitału zakładowego a do rejestracji potrzebny jest  jeden akcjonariusz, który może być jednocześnie dyrektorem. Osoba ta nie jest objęta restrykcjami wiekowymi ani narodowościowymi.

Informacje o nowo powstałej firmie zostają automatycznie przesłane do urzędu podatkowego (HMRC) który nadaje numer identyfikacji podatkowej (Company UTR).

Nazwa Firmy nie może być podobna lub duplikować żadnej istniejacej już spółki Ltd oraz przestrzegać reguły nadawania nazw. Daje to gwarancję że nikt nie podszyje się pod naszą organizacje. Samozatrudnienie oraz Partnership nie dają nam takiej ochrony.

Użycie adresu – firma musi posiadać adres rejestracyjny w UK. Jest to adres, na który będzie przesyłana korespondencja z Companies House i HMRC. W ofercie naszego biura znajduje się możliwość użyczenia adresu korespondencyjnego.

Annual return – polega na corocznym uzupełnieniu  informacji na temat aktualnej sytuacji  firmy do Companies House.

Rejestracja jako pracodawca – jeżeli firma ma zamiar zatrudniać pracowników wówczas musi zarejestrować się jako pracodawca. Umożliwia to odprowadzanie podatków i składek ubezpieczeniowych do urzędu podatkowego w imieniu pracownika.

Zamknięcie Firmy Ltd – odbywa się na zasadzie złożenia wniosku o likwidację do krajowego rejestru firm (Companies House). Wniosek taki zgłaszany jest przez dyrektora firmy lub upoważnioną przez niego osobę. Wymagane jest aby firma nie prowadziła żadnych działań biznesowych w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.