Samo Zatrudnienie

Samo zatrudnienie (sole trader) jest to forma prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na terenie UK.

Rejestracji powinniśmy dokonać w przeciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia działalności, w przeciwnym razie grozi nam kara pieniężna. W celu otwarcia działalności niezbędne jest posiadanie numeru ubezpieczenia społecznego NIN (National Insurance Number). Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy, a obowiązkiem jej jest jest coroczne składanie deklaracji podatkowej (Self Assessment), którą oferujemy z pełnym profesjonalizmem w naszym biurze.

[ File # csp12652704, License # 3147143 ] Licensed through http://www.canstockphoto.com in accordance with the End User License Agreement (http://www.canstockphoto.com/legal.php) (c) Can Stock Photo Inc. / Kurhan

Rok finansowy dla osób samozatrudnionych trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia. Rozliczenia podatkowe należy dostarczać do urzędu nie później niż do 31 października na papierze lub 31 stycznia przez internet. Aby dostarczyć rozliczenie przez internet musimy utworzyć konto government gateway i posiadać do niego USER ID oraz PASSWORD. Istnieje również możliwość oddania pełnomocnictwa do naszego biura, co umożliwi rozliczenie przez internet używając naszego konta government gateway.

Osoby samozatrudnione mogą łączyć się w spółki partnerskie czyli czyli Partnership.

Zamknięcie działalności gospodarczej zgłasza się poprzez dostarczanie rozliczenia podatkowego wraz z datą zaprzestania działań biznesowych.

Link do strony rządowej: kliknij tutaj